Turkish English

GÜNCEL HUBUBAT FİYATLARI

CANLI HAYVAN,ET VE SÜT FİYATLARI

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

 
ÜYELERİMİZİN DİKKATİ
Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 8 inci maddesi “Meslek komitesi ve meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce mahalli gazetelerde ve oda ve borsanın duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole davet edilir.” Amir hükmü gereğince, Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Borsa kayıtları ile ilgili üye listelerimiz 12-13-14-15 Eylül 2017 tarihlerinde Borsamızın duyuru panosunda askıya çıkartılarak üyelerimizin kayıtlarını kontrol etmeleri amacı ile askıda tutulacaktır.
Yukarıda belirtilen tarihler arasında tüm üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ile Borsamız kayıtlarını kontrol ederek durumlarında meydana gelen değişiklikleri Borsamıza yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimde bulunulmaması durumunda Borsamızdaki kayıtların doğruluğu üyelerimizce kabul edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
Saygılarımızla.
BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI