Turkish English

GÜNCEL HUBUBAT FİYATLARI

CANLI HAYVAN,ET VE SÜT FİYATLARI

 Çağdaş ve sürdürülebilir borsacılık anlayışı ile başta üyeleri olmak üzere il ve ülke genelinde güvenilir bir borsa hüviyetine sahip, kurumsallaşmasını tamamlayarak yüksek standartlarda faaliyetler sunan, tarım ve hayvancılık alanlarında ( şekerpancarı – buğday – et, süt endüstrisi ) bölgesel ve ulusal politikalar üretebilen, bölgenin sosyo-kültürel yapısına katkı sağlayan saygın bir kuruluş olmaktır.